Wupploeg

1900
1-schaar rondgaande ploeg
Veenkoloniën

Informatie

Met het ploegen worden verschillende doeleinden beoogd.
In de eerste plaats verkrijgt de bouwvoor door ploegen een losse kruimelige structuur. De plantenwortels kunnen daardoor beter in de grond dringen. De bodemventilatie en luchtcapaciteit van de grond wordt door het ploegen bevorderd, hetgeen nodig is voor de wortelademhaling en de oxydatie van de bodembestanddelen.
Ook de doorlatendheid van de grond wordt door de kruimelstructuur groter en het ontstaan van plantenvoedsel in de grond wordt bevorderd door een krachtige bacteriënontwikkeling, die afhankelijk is van een goede verhouding ten opzichte van lucht, vocht en temperatuur. Door het ploegen wordt voorts een goede aansluiting bevorderd tussen bouwvoor en ondergrond, terwijl de stalmest daardoor in de grond gebracht wordt en de onkruiden verdelgd worden.

In de loop van de 19e eeuw ontwikkelde men een lichtere versie van de ‘umsmieter’, de ‘wupploeg’: een radploeg, dat wil zeggen een ploeg waarbij de ploegboom ondersteund werd door slechts één klein wieltje.

Nadien heeft men de ‘wupploeg’ ook direct als radploeg gebouwd en vond dit type algemeen ingang op de zandgronden. Door de lichtere gang was deze ploeg makkelijker door één paard te trekken.

Restauratie

Verworven en gerestaureerd in 2009.
Deze zware 1-scharige ploeg is gemaakt in de tijd dat men nog niet kon lassen. De ploeg is gebruikt voor het diepwoelen van de bodem.