Aardappel en Bieten Schoffelwerktuig

1935
Fabrikaat A. Drenthe & Zn, Valthermond
± 25 exemplaren, 1925-1940

Informatie

Een apparaat waarmee men de gehele bewerking van aardappelen en bieten kon doen.
Dit omvat o.a. strepen trekken, schoffelen, aanaarden, etc.

Dit werktuig werd gebruikt na het poten van de aardappels met 5 schoffels: 3 achter en 2 voor, met metalen huisjes op de schoffels.
Hiermee werd het gepote land bewerkt. Eerst over de aardappels geschoffeld om het land te egaliseren en het onkruid te bestrijden. Er werd zowel in de lengte als in de breedte gewerkt.
Na het opkomen van de aardappels werden de twee voorste schoffels uit de machine gehaald en de huisjes van de achterste. Er werd dan tussen de rijen geschoffeld, ook hier zowel in de lengte als overdwars. Dat was het voordeel van de poten in vierkant verband.

De over-bewerking gebeurde in april, de rijen-bewerking tot begin juni. Intussen werd met los personeel de percelen doorgelopen (met padschoffel) om het achtergebleven onkruid te verwijderen. Dit bleef men doen tot ongeveer de langste dag.

Als het gewas zich sloot (dat is als de planten elkaar raken) werden de aanaarders in het schoffeltuig gezet.. Dit was de laatste bewerking om het overgebleven onkruid onder te ploegen en om te voorkomen dat de aardappels zich teveel door de grond verspreidden. Tevens werd hiermee het aardappelkrabben (rooien) in de herfst vergemakkelijkt.

Het werktuig is gemaakt in ± 1935 voor Harm Veldhuis, Noorderdiep te Valthermond, van het landbouwbedrijf van Teun Hospers uit Emmen.

Restauratie

Het werktuig is ongerestaureerd, maar compleet met alle hulpstukken.