McCormick No. 141-SP

1954
10, 12 of 14”, zelfrijdende maaidorser, 60 pk 6-cilinder benzine motor, 4.000 kg
onbekend aantal exemplaren, 1954 – 1957, USA

Informatie

De No. 141-SP combine is voorzien van een IH 6-cilinder ‘Black Diamond’ kopklepmotor. De motor was voorzien van een speciale beveiliging tegen vervuiling door stof, waardoor een lange levensduur verkregen werd. De combine had verstelbare zeven, waardoor een maximum aan zeefcapaciteit onder alle omstandigheden verkregen kon worden. Met de grote luchtbanden, welke waren voorzien van een speciaal profiel, was lichte besturing onder de slechtste weeromstandigheden waaronder gewerkt kon worden, gewaarborgd.

Er was grote keuze in rijsnelheid, 1,59 – 24 km/u, waardoor zowel op het veld als op de weg de meest rendabele snelheid gekozen kon worden. 73% van alle lagers waren zelfsmerend, waardoor zowel de onderhoudskosten als slijtage tot een minimum beperkt werden. De prijs in 1955 was ƒ 30.800, het jaar daarna ƒ 33.170, ofwel € 15.000.

In Nederland zijn een aantal van deze maaidorsers geleverd. Deze imponerende en grote (maar ook dure) machines waren echter niet geschikt voor de Nederlandse graanbouw. In tegenstelling tot Amerika, waar stro als bijproduct onbelangrijk was, wilde de Nederlandse landbouwer ook maximale stro opbrengst hebben. Waar dus de Amerikaanse akkerbouwer het mes hoog instelde (net onder de are), plaatste de Nederlandse akkerbouwer het mes bijna in de grond. De consequentie was dat de dorskast de grote hoeveelheid graan + stro + zand niet aankon en dus voortdurend verstopt raakte. Claas uit Duitsland onderkende dit probleem, leverde machines met grotere dorskasten en nam vervolgens de markt over.

In Frankrijk werden identieke combines gebouwd onder de naam F-141. deze hadden echter een Europees elektrisch systeem en een ander type motor.

Restauratie

De machine in de collectie dateert van begin 1954. Deze machine is gemaakt in Amerika en in Frankrijk als nieuw verkocht (‘Importee des Etas-Unis’).

De machine is in 1986 geschonken door een Franse IHC dealer in Bellegarde, Frankrijk, ongeveer 200 km ten zuiden van Parijs. De machine is nog in originele staat en alleen de hoogst noodzakelijke reparaties en restauraties zijn uitgevoerd. De machine mist nog de torpedo’s.